WYCENA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJE TECHNICZNE

W zakresie wyceny nieruchomości, Biuro świadczy usługi od wielu lat, współpracując między innymi z Urzędami miast w Sosnowcu, Czeladzi i Będzinie (wyceny nieruchomości dla celów przetargowych, odszkodowań, wywłaszczeń itp.)
Biuro prowadzi tez stałą współpracę z bankami, (wyceny nieruchomości pod zastaw), oraz z Głównym Instytutem Górnictwa (wyceny w celach uwłaszczeniowych i do sprzedaży)

Inwentaryzacje i pomiary oraz dokumentację techniczną wykonują uprawnieni specjaliści przy pomocy najnowszej generacji sprzętu elektronicznego i laserowego. Plany budynków rysowane są i przetwarzane na komputerze przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Pomiarów wykonuje się laserowym miernikiem.
Biuro wykonuje zarówno inwentaryzacje uproszczone (rzuty poszczególnych kondygnacji z zaznaczeniem lokali, oraz przekrój pionowy budynku, ale z pominięciem instalacji wewnętrznych, jak i pełną inwentaryzację.